Profil spoločnosti

Vznikli sme v období keď konkurencia na trhu so službami je naozaj veľká a zákazník si môže vybrať z nepreberného množstva a úrovne ponúkaných služieb. Za základe získaných skúseností sme sa však rozhodli ponúknuť klientom dané služby na inej a hlavne modernej úrovni.

Na grafe so súradnicami histórie pôsobenia na trhu a zvyšujúcej ekonomickej prosperity sme zostavili optimálne hladiny odbornosti a niekoľkoročných skúseností z oblasti ekonomiky/účtovníctva, miezd, daní, poradenstva, pričom vznikla dynamická, pro-zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá vo svojej činnosti nepozná pojem stagnácie.

Cieľom spoločnosti je poskytnúť klientom optimálne služby a nadštandardný servis z hľadiska kvality práce i časovej flexibility.