Služby

Prinášame komplexný balík služieb vytváraný priamo pre potreby našich klientov. Samozrejmosťou je absolútna diskrétnosť, profesionálne poradenstvo pri riešení strategických situácií súvisiacich s podnikaním. Flexibilita a schopnosť hľadať optimálne riešenia sú samozrejmosťou. Zjednodušene povedané, zbytočne klientov nezaťažujeme maličkosťami, ale operatívne riešime danú situáciu.

V rámci svojej pôsobnosti máme absolútny prehľad o všetkých legislatívnych zmenách a pravidelne sa zúčastňujeme odborných seminárov a školení, aby sme boli pripravení promptne reagovať na všetky zmeny z oblasti podnikania, daní, či odvodov. Odborná znalosť je prvoradým kritériom na pôsobenie v našom tíme.

Pre klientov poskytujeme nasledovné služby:

 • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
 • ekonomické a podnikové poradenstvo
 • personálna a mzdová agenda
 • založenie spoločnosti podľa vašich prianí
 • poskytnutie všetkých služieb spojených so založením spoločnosti
 • vypracovanie zakladateľských zmlúv a ostatných právnych dokumentov potrebných na založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra
 • ohlásenie a vybavenie živnostenských listov, prípadne koncesných listín
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • zastupovanie na daňovom úrade, hlavne registrácia daňového subjektu na daň z príjmov právnických osôb, prípadne ďalšie dane
 • poskytovanie sídla spoločnostiam
 • zabezpečenie služieb audítora a daňového poradcu